Sunday, August 2, 2009

इसु पेमंसुहन PPSMI

PPSMI: Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris
Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kegagalan PPSMI Dilaksanakan

PPSMI pada dasarnya adalah sesuatu dasar murni yang dicadangkan oleh YBhg Tun Dr Mahathir Mohamad di tahun 2002 dalam suatu ucapannya pada 10 Mei 2002 dan dasar ini telah dijalankan secara separa: (berbentuk dwibahasa) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun berikutnya (2003), agar para pelajar dan tenaga pengajar: (guru dan pengajar serta mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak dalam proses menyediakan pelajar ke arah pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris) tidak kaget (terkejut) dengan sistem yang bakal dijalankan. Untuk yang demikian, tahun 2003 dikatakan sebagai tahun ujian kepada sistem PPSMI ini.

Dari tahun 2003 hingga tahun 2009, setelah perlaksanaannya selama 6 tahun lamanya, akhirnya Timbalan Perdana Menteri (TPM) Malaysia yang juga Menteri Pelajaran sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengumumkan pemansuhan PPSMI ini dan dimulakan secara beransur-ansur mulai tahun depan dan secara menyeluruh (sempurna) pada tahun 2012. Mengapa hal ini terjadi? Apakah yang menjadi punca pemansuhan (kata lain, kegagalan PPSMI ini dilaksanakan atau dijalankan) ini berlaku sehingga ianya terpaksa dihentikan perlaksanaannya? Apakah dasar yang telah diperkenalkan oleh Mantan Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad dahulu itu tidak berapa kukuh dasarnya dan menampakkan kelemahan demi kelemahan? Pada hemat dan pandangan saya, setelah pembacaan dan sedikit kajian dibuat berdasarkan maklumat-maklumat dan kajian-kajian terdahulu yang dijalankan oleh badan-badan professional berkanun mahupun tidak, saya berminat untuk mengutarakan dua faktor utama yang mungkin menjadi salah satu punca utama mengapa PPSMI ini gagal (dimansuhkan). Faktor-faktor yang dimaksudkan disini adalah penguasaan Bahasa Inggeris oleh pelajar itu sendiri terutama pelajar luar bandar dan faktor yang kedua adalah proses memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ibunda disamping memperkukuh (menguatkan) penguasaan Bahasa Inggeris serta kaitan penggunaan Bahasa Inggeris dalam istilah Matematik dan Sains.

Berkaitan dengan faktor yang pertama, menurut Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang juga Menteri Pelajaran sekarang, Tan Sri Muhyiddin dalam satu wawancara diantara Ahmad Naim Tahir, Rihaniza (wartawan Berita Minggu) dan TPM, Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri dalam membincangkan isu mengenai pemansuhan PPSMI, beliau berkata, “Di luar bandar, Bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa asing, bukan pun bahasa kedua. Bahasa pertama ialah loghat dia, kedua Bahasa Melayu, yang ketiga barulah Bahasa Inggeris yang dianggap sebagai bahasa asing. Jadi bagaimana seorang pelajar itu dapat menangkap ilmu kalau mereka tak faham Bahasa Inggeris, sampai saya dimaklumkan oleh pengarah pelajaran bahawa guru yang tahu Bahasa Inggeris pun kasihan nak mengajar dalam bahasa itu kerana murid tak faham.” Hal ini boleh dibuktikan melalui kajian-kajian dan penyelidikan yang dibuat oleh badan-badan terbabit dan kajian ini tidak bersifat politik. Antara laporan yang dibuat oleh Bernama pada 10 Julai 2009, Tan Sri Muhyiddin menyatakan bahawa “Terdapat peningkatan pelajar di negara ini sebelum PPSMI dilaksanakan apabila mereka berjaya menjadi graduan dan profesional terutama dalam bidang perubatan serta kejuruteraan, bagaimanapun selepas PPSMI diperkenalkan majoriti pelajar tidak berupaya. Trend kejatuhan kedudukan negara yang menjunam ke ranking (kedudukan) ke-20 berbanding 10 sebelum ini bagi bidang Matematik dan ranking (kedudukan) ke-21 berbanding 20 dalam Sains amat membimbangkan.” Di dalam Utusan Malaysia, 8 Julai 2009, menurut Muhyiddin, “Pemantauan Kementerian Pelajaran tahun lalu mendapati hanya sebahagian kecil guru menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Begitu juga secara purata peratusan penggunaan bahasa Inggeris adalah antara 53 hingga 58 peratus daripada keseluruhan masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Sains dan Matematik.” Pada masa sama, kata beliau “Peratusan murid yang mendapat gred A, B dan C bagi mata pelajaran Sains dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 merosot daripada 85.1 peratus kepada 82.5 peratus bagi sekolah bandar dan daripada 83.2 peratus kepada 79.7 peratus bagi sekolah luar bandar. Bagi mata pelajaran Matematik, pencapaian murid bandar merosot daripada 84.8 peratus kepada 80.9 peratus manakala pencapaian murid luar bandar merosot daripada 80.9 peratus kepada 77 peratus. Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik semakin melebar semasa PPSMI dilaksanakan,” katanya. Ini menjelaskan kepada kita bahawa perlaksanaan PPSMI yang dijalankan di negara ini menampakkan kelemahannya yang tersendiri apabila kedudukan (ranking) para pelajar di seluruh negara ini dalam memahami pembelajaran Matematik dan Sains semakin menurun dalam peratusan yang agak tinggi. Ianya turut menjelaskan bahawa pelajar terutama yang berada di kawasan luar bandar terutamanya masih tidak mampu untuk memahami pengajaran dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya sehinggakan penggunaannya dalam sesi pengajaran juga tidak secara total. Menerusi kenyataan TPM juga, kita dapat lihat bahawa masyarakat (lebih merujuk kepada pelajar) kita mampu untuk menggalas tanggungjawab bagi memacu negara ini dalam bidang-bidang professional seperti bidang kedoktoran, kejuruteraan, perakaunan dan sebaginya. Menurut seorang Professor dari Kanada yang turut membuat kajian mengenai PPSMI, beliau berkata “it is not going to be problem to teaching in English, but it is not fun anymore.” Apa yang dimaksudkan disini, walaupun proses pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris, ia tidak menjadi satu masalah besar bagi seseorang (guru) itu untuk mengajar kerana mereka juga belajar dalam Bahasa Inggeris semasa pengajian mereka di universiti tetapi apa yang dirisaukan di sini adalah bentuk pengajaran dan penerimaan maklumat tentang konsep yang dipelajari oleh sesorang pelajar itu tidak secara menyeluruh dan ini menjadikan suasana pembelajaran yang sebelum ini lebih kondusif dan ceria menjadi pasif dan tidak selesa (bosan). Hal terus menerus dibuktikan berdasarkan kepada beberapa fakta yang dibuat oleh TPM Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di dalam laporan Bernama , ketika TPM Tan Sri Muhyiddin Yassin ditanya sama ada kerajaan akan memberi penjelasan kerana ada pihak yang masih tidak bersetuju dengan pemansuhan PPSMI itu, Muhyiddin berkata kerajaan tidak dapat memuaskan hati semua pihak. "Keputusan yang kita buat adalah mengambil kira fakta dan kenyataan. Kita tidak hanya memilih satu dua sekolah sahaja tetapi lebih 10,000 sekolah di seluruh negara terutama di luar bandar di mana bahasa Inggeris pada mereka sebagai bahasa kedua dan sebagai bahasa asing," katanya. Beliau berkata dalam membuat keputusan itu, kerajaan mengambil kira kepentingan majoriti dan ini tidak bermakna kepentingan minoriti ketepikan.

Antara faktor lain yang menjadi punca kegagalan (pemansuhan) PPSMI ini adalah salah satu langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ibunda di samping pengkayaan (pengukuhan dan penguasan) Bahasa Inggeris di semua peringkat termasuk di alam persekolahan (rendah, menengah, tinggi) dan juga alam pekerjaan. Takkala itu, kita ingin melihat kaitan (bonding) diantara pengistilahan Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris. Adakah ianya selari? Adakah apa yang dipelajari dalam Bahasa Inggeris menyamai dengan apa yang dipelajari dalam Sains dan Matematik. Dalam proses memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ibunda, pemansuhan PPSMI adalah sesuatu yang amat bertetapan dengannya selari dengan dasar pendidikan kita yang sudah ada. Jika kita lihat kembali kepada Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib, jelas dinyatakan bahawa ahasa pengantar mesti Bahasa Kebangsaan. Dalam usaha memartabatkan kembali Bahasa Melayu, pemansuhan ini adalah salah satu caranya dan ini bermakna bahasa Melayu hiduplah kembali, berkembang dalam ilmu sains dan matematik. Jika tidak, tiada siapa yang mahu belajar bahasa Melayu. Bagi menaikkan martabat bahasa Melayu juga dicadangkan supaya dihidupkan kembali kesusasteraan Melayu. Dulu tidak diajar secara spesifik dan kini subjek ini ditambahkan waktu pengajaran dan pembelajarannya. Selain itu, tenaga pengajar iaitu guru terlatih juga ditambah kerana waktu pengajaran ditambah dan pendekatan modular juga dilaksanakan, termasuk mewujudkan P&P (pengajaran dan pembelajaran) didik hibur kerana ia lebih berkesan, mudah difahami dan menarik anak-anak di sekolah rendah terutamanya. Selain itu juga, jika kita ingin melihat kepada kepentingan penggunaan Bahasa Inggeris dalam Matematik dan Sains, ianya amat merosot. Ini kerana Sains atau Matematik dan Bahasa Inggeris adalah dua perkara yang tidak berkait. Didalam Biologi umpamanya, pemetaan spesis-spesis haiwan dan tumbuhan dibuat dengan MELATINKAN nama-nama tersebut. Gallus Gallus Domesticus contohnya adalah nama saintifik bagi ayam ternakan. Saya percaya kalaupun dalam PPSMI, ia (ayam ternakan) tidak mungkin ditulis dengan sebutan latinnya, tetapi sudah tentulah dengan sebutan Inggeris “chicken”. Didalam Kimia pula, nama-nama saintifik unsur-unsur kimia juga dilatinkan, bukan diInggeris, kalaupun ada yang menggunakan nama Inggerisnya. Contohnya simbol Au, disebut Aurum dalam latin, Gold dalam Inggeris, Emas dalam Melayu. Ag, Silver dlm Inggeris, Perak dalam Melayu. Disini juga jelas bahawa Bahasa Inggeris bukan bahasa sains kerana, apabila unsur-unsur baru berjaya ditemui, piawaian antarabangsa menetapkan bahawa penamaan unsur baru terbaru tersebut mestilah dinamakan dengan sebutan LATIN diawalan dan Greek diakhiran. Maka timbullah nama seperti Ununbium (Uni, uni, bi = 112) dan Ununpentium (uni, uni, pent = 115). Nama unsur tersebut, bukanlah kekal, kerana ia masih belum disahkan, namun setelah pengesahan, mereka yang menemui unsur tersebut diberikan keistimewaan untuk menamakan unsur tersebut dengan nama kekal. Ia mungkin apa sahaja tetapi diakhiran harus ada -ium untuk unsur logam, dan akhiran -ium bukanlah Inggeris. Jika dilihat dari segi Fizik dan Matematik pula, simbol Greek seperti Gamma, Delta, Sigma, Phi, Chi sering digunakan dalam rumusan. Sekali lagi, ia bukan simbol bahasa Inggeris. Simbol itu hanya sekadar simbol bagi menerangkan pemerhatian-pemerhatian. Maka yang perlu difahami bukanlah simbol, ataupun istilah, tetapi intipati disebalik pemerhatian tersebut. Jikalau istilah yang mahu difahami, maka ada baiknya PPSMI itu diajarkan dalam bahasa Greek ataupun Latin. Tidak dinafikan didalam bidang teknologi seperti IT, ada nama khas seperti USB, ZIGBEE, BLUETOOTH, WIFI sebagai contoh. Namun yang demikian, nama-nama tersebut adalah nama-nama khas yang diberikan untuk sesuatu objek ataupun bahan. Berbalik kepada isu memartabatkan kembali Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ibunda dan Bahasa Pengantar, pengekalan bahasa Melayu dalam pengajaran Matematik dan Sains akan meluaskan lagi kepenggunaannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, ianya akan dapat membentuk jati diri yang tinggi dalam memelihara Bahasa Melayu yang suatu ketika dahulu pernah menjadi lingua franca dan digunakan diseluruh dunia. Memetik kata-kata Pendeta Zaaba lebih 50 tahun yang lalu bahawa 'patutlah bahasa Melayu dilayakkan dari selangkah ke selangkah lagi bagi penggunaan yang lebih maju, lebih besar dan lebih tinggi pula'. Ini menjelaskan kepada kita bahawa dalam usaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu, kita perlulah meluaskan kepenggunaanya dalam kehidupan seharian termasuklah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran tidak kira di sekolah, institusi pengajian, mahupun dirumah. "Begitulah juga pujangga tersohor Melayu, Munsyi Abdullah telah membuktikan bagaimana perkembangan bahasa Melayu boleh dilaksanakan dengan tindakan proaktif beliau terhadap penggunaan teknologi percetakan yang berkembang maju di zamannya," katanya. Menurut Dr Mohamad Khir Toyo, “Sokongan saya kepada pemansuhan PPSMI berasaskan prinsip tidak mahu anak-anak kita, terutama di luar bandar, bukan sahaja gagal menguasai bahasa Inggeris tetapi juga gagal menguasai matematik dan sains. Ini telah banyak direkodkan dalam kajian banyak badan-badan bukan kerajaan seperti Gapena, Teras dan ahli-ahli akademik yang tidak mempunyai agenda politik kepartian. Bagi mereka yang marah kepada kerajaan mereka perlu faham bahawa sistem ini memberi banyak masalah sehingga menjejaskan pencapaian anak-anak di luar bandar. Kita kekurangan guru yang mahir untuk mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Malahan kualiti guru-guru bahasa Inggeris juga perlu diperkasakan. Jika perlu, kerajaan boleh mengambil tenaga asing yang pakar dalam isu "Teaching English as a Second Language" di setiap negeri atau daerah bagi melatih guru-guru bahasa Inggeris secara berkala.” Berkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh Dr Mohamad Khir Toyo, kita dapat lihat bahawa jika kita ingin menguasi Bahasa Inggeris adalah bukan dengan menjadikan Matematik dan Sains sebagai korban tetapi proses pengkayaan (pengukuhan) penguasaan Bahasa Inggeris perlu dijalankan dengan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan meningkatkan mutu pengajaran (guru-guru atau tenaga pengajar) agar proses pembelajaran Bahasa Inggeris adalah lebih dinamik, menghiburkan dan mampu menerbitkan minat kepenggunaan sekaligus meningkatkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan para pelajar di peringkat sekolah hingga ke alam pekerjaan. Selain itu, pengajaran Bahasa Inggeris mestilah bukan hanya semata-mata menginginkan pelajarnya mendapat gred A di sekolah, namun mendapat gerd A di luar sekolah.

Berdasarkan kepada beberapa faktor yang diutarakan, maka bolehlah disimpulkan disini bahawa kegagalan PPSMI bukannya silap dasar yang dijalankan kerana pelbagai usaha yang menelan belanja berjuta-juta ringgit sering dipertingkat, tetapi kegagalannya adalah berpunca dari perlaksanaannya di peringkat permulaan ia diperkenalkan dan dijalankan oleh Kememnterian Pelajaran Malaysia pada ketika itu. Hal ini telah dibuktikan melalui beberapa faktor yang telah kita lihat sebentar tadi.

Oleh:-
Muhammad Syahir Bin Ghani
qalam irama
10.34 a.m. 3 Ogos 2009

No comments: